top of page

עבורי, הדרכה של צוותים, אנשי מקצוע בתחילת דרכם, או עובדים וותיקים שמעוניינים להתפתח ולהכיר את עצמם בתוך עבודתם, היא שליחות.

בשנים האחרונות הדרכתי צוותים רבים בעמותת עלם, עריות, עמותות שונות ובבית הספר המרכזי לעבודה סוציאלית.

עבודה זו מרתקת. מדהים לראות תהליכים מקבילים שאנו כאנשי מקצוע עוברים לצד הפונים והמטופלים, נפלא להבין מניעים שונים שלנו כאנשי מקצוע, ותענוג כל פעם מחדש להביא הסתכלות אחרת על מקרה, על יחסים ועל תהליך.

בהדרכות אני מאמינה גם בחיבור שלנו כאנשי מקצוע לתהליך, אך גם בלמידה של כלים חדשים ויצירתיים לעבודה עם האוכלוסיה המגוונת.

אספתי במהלך חיי, הן ברמה האישית ואין המקצועית כלים רבים,

ואת זה אשמח להעביר לצוותים וליחידים שעובדים עבודה יומיומית מאתגר ומעמתת.

bottom of page